Finanțare

Surse de finanțare pentru proiecte educaționale

Finanțare

Programul POR – Axa prioritară 10

Liniile de finanțare pentru educație existente la momentul actual prin Programul POR – Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale sunt o cale prin care pot fi accesate fonduri nerambursabile pentru susținerea performanței copiilor și elevilor din creșe, grădinițe, învățământ obligatoriu, școli clasele 0 – VIII, licee tehnologice.

Aplicanții eligibili sunt unităţile administrativ – teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) – primării de comune, orașe, municipii. Pot fi accesate fonduri nerambursabile pentru renovarea și dotarea unităților de învățământ pe care le aveți în subordine.

Apelurile de proiect au următoarele termene de depunere:

Program / Axă finanțare

Pentru

Termen depunere

Perioada de implementare

Cheltuieli eligibile

Valoare maximă buget

POR 10.2

Școli vocaționale, licee tehnologice

10 iulie 2018

max 31 dec. 2023

Clădiri – renovare, dotări (IT&C)

7.000.000 EUR

POR 10.1a

Creșe, grădinițe

4 iulie 2018

max 31 dec. 2023

Clădiri – renovare, dotări (IT&C)

Paritate 7.700 EUR/ participant

POR 10.1b

Învățământ obligatoriu, clasele 0-VIII

9 iulie 2018

max 31 dec. 2023

Clădiri – renovare, dotări (IT&C)

Paritate 7.700 EUR/ participant